Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Test: Psaní mě/mně 1

Vydáno dne 03.02.2009 od

Cvičení na správné použití -mě-/-mně-.

Klikáním na šedé políčku doplňte správně skupiny mě a mně. Po vyhodnocení testu se Vám zobrazí vysvětlení všech správných odpovědí. Stačí najet myší na zelené / červené políčko s odpovědí.

Jeho do _ nka se nepotvrdila. Lakomec _   značný majetek, ale nikdo ho ne _ l rád. V té _   není vůbec nic vidět. Děti pozorovaly zat _ ní slunce ze zate _ né místnosti. Petr dal své dívce po _ nku, aby na něho nezapo _ la. Bylo to jen malé nedorozu _ ní, které se brzy vysvětlilo. Porozu _ li jste zadání? Vzpo _ l si, že doma zapo _ l klíče od auta. Rozu _ l jsi mi dobře? Nebudu to víckrát opakovat. Byla sice tma, ale _ síc mi svítil na cestu. Každý spotřebič v domácnosti musí být řádně uze _ ný. Chtěl bych si vy _ nit nějaké peníze. Ta _ jší lidé jsou velmi pohostinní. Neskákej do rybníka, je příliš _ lký. Nůž v jeho ruce se te _   zablyštěl.


Učíte se s dětmi vyjmenovaná slova?

Vyzkoušejte naši novou aplikaci Čeština s maňásky, která Vaše děti vyjmenovaná slova opravdu naučí. Obsahuje totiž 6 000 testových otázek, interaktivní zkoušení a 3 zábavné hry na procvičení vyjmenovaných a příbuzných slov.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: