Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Zapomenutá slova: Capouch

Spadla moucha do capoucha… Kam že to vlastně nebohá moucha spadla? Pokud netušíte, nakoukněte určitě do našeho článku.


Test: Slovní druhy (Strážci příběhů)

Další test zaměřený na určování slovních druhů. tentokrát se podíváme do úchvatného příběhu Strážci příběhů.


Test: Slovní druhy (Velikonoce)

Nabízíme test s deseti velikonočně laděnými otázkami určenými k procvičování slovních druhů. Víte, z čeho se původně pekl mazanec. Nejen to se dozvíte v našem testu.


Jak na slova mnohoznačná

Dnes se podíváme na to, jakými zajímavými aktivitami můžeme dětem přiblížit mnohoznačná slova. Budeme poslouchat písničku, pracovat ve skupinách i tvořit.


Čeština letem světem: Na rozdíl od

Tentokrát se v rychlosti podíváme na správné psaní spojení na rozdíl od.


Test: Slovní druhy (Jen jestli si nevymejšlíš)

Tentokrát si můžete vyzkoušet určování slovních druhů na dvou úžasných básních z knihy Jen jestli si nevymejšlíš. Všechny správné odpovědi navíc obsahují, jak je u nás zvykem, vysvětlení.


Zapomenutá slova: Apatyka

V dnešních Zapomenutých slovech se podíváme na význam slova apatyka a s ním souvisejícím přísloví komu není shůry dáno, ani v apatyce nekoupí.


PROČ se učit rozlišovat hromadná a pomnožná podstatná jména

V dalším díle seriálu PROČ se učit se podíváme na hromadná a pomnožná podstatná jména. Opravdu musíme dětem motat hlavu dalším odborným názvem? Pomůže jim jejich znalost s něčím?


Psaní čárky před než

V tomto krátkém článku se podíváme na psaní čárky po spojce než. Seznámíme se se třemi jednoduchými pravidly, která nám se správnou interpunkcí po této spojce pomohou.


Jak procvičovat slovesný způsob

Dvě jednoduché a nenáročné aktivity, na kterých můžete dětem názorně vysvětlit rozkazovací a podmiňovací způsob.


Čeština letem světem: Tokio

V dalším díle našeho seriálu se blíže podíváme na správné psaní a skloňování japonského města Tokio.


Zapomenutá slova: V sadě skví se jara květ...

Tentokrát se s naším seriálem Zapomenutá slova podíváme na jeden z našich národních symbolů. Pokud se květ skví, co to vlastně přesně znamená?


Smotat a zmotat

Článek zaměřený na další chyták ve psaní předpon S a Z. Tentokrát se podíváme na slova smotat a zmotat.


Čeština letem světem: Na horu a nahoru

V dalším díle seriálu Čeština letem světem se podíváme na rozdíl mezi výrazy na horu a nahoru.


Zapomenutá slova: Vari

V dnešních zapomenutých slovech se podíváme do Erbenovy Kytice a vysvětlíme si, co znamená slovo vari.