Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Předpony s, z a vz

Smotat a zmotat

Článek zaměřený na další chyták ve psaní předpon S a Z. Tentokrát se podíváme na slova smotat a zmotat.


Svrhnout a zvrhnout

V tomto článku se podíváme, kdy máme psát sloveso svrhnout a kdy naopak zase zvrhnout.


Směna a změna

Tentokrát se podíváme na správné psaní slov směnit, směna a změnit, změna. Víte, kdy které slovo správně použít?


Svolat a zvolat

Další chyták ve psaní předpon s, z. V tomto článku se podíváme na rozdíl mezi slovy svolat a zvolat.


Smazat a zmazat

V tomto článku si vysvětlíme rozdíl mezi slovy smazat a zmazat.


Test: Psaní předpon s, z a vz 8

Dalších deset otázek na procvičení psaní předpon s, z a vz. Každá z nich navíc obsahuje vysvětlení správné odpovědi.


Test: Psaní předpon s, z a vz 7

Další test, ve kterém si můžete procvičit své znalosti psaní předpon s, z a vz.


Test: Psaní předpon s, z a vz 6

Další test zaměřený na správné psaní předpon s, z a vz.


Chytáky u psaní předpon s, z 2

Druhý díl seriálu o chytácích ve psaní předpon s, z. Víte, jaký je rozdíl mezi slovesy slézt a zlézt? A smlouvu sjednáme, nebo zjednáme? Podobné otázky by Vás po přečtení tohoto článku neměly už zaskočit.


Chytáky u psaní předpon s, z

Čeština je někdy pěkně záludná a jedno zaměněné písmenko může s významem daného slova pěkně zamávat.Někteří lidé zastávají názor, že pravopis je přežitek a vlastně ho k ničemu nepotřebujeme, slova, která Vám teď představím Vás přesvědčí o opaku a ukáží Vám, že není jedno, jestli ve slově napíšeme předponu S nebo Z.


Test: Psaní předpon s, z a vz 5

Test zaměřený na psaní předpon s, z a vz.


Test: Psaní předpon s, z a vz 4

Test zaměřený na psaní předpon s, z a vz.


Test: Psaní předpon s, z, vz 3

Test na procvičení předpon s, z, vz.


Test: Psaní předpon s, z, vz 2

Test zaměřený na psaní předpon s, z, vz.


Test: Psaní předpon s, z, vz 1

Test zaměřený na psaní předpon s, z, vz.