Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Shoda přísudku s podmětem

Ledoborce X ledoborci

Test, ve kterém si můžete procvičit svou znalost shody podmětu s přísudkem u slov, která mění svou životnost.


Test: Shoda podmětu s přísudkem 2

Test na procvičení základních pravidel ve shodě podmětu s přísudkem.


Test: Shoda podmětu s přísudkem 1

Test zaměřený na jednodušší případy shody podmětu s přísudkem.