Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Příspěvky do soutěže o mnemotechnických pomůckách

Vydáno dne 02.04.2009 od Jana Skřivánková

Se zpožděním, ale přeci, uvěřejňuji všechny příspěvky do naší zimní soutěže o poukaz do knihkupectví.

Mnemotechnické pomůcky uživatelů ze zimní soutěže

Pomůcky uveřejňuji nepozměněné, v původním znění. Hvězdičkou jsou označení výherci soutěže.Více informací o soutěži se dozvíte zde.

lensy

Mám pomůcku na s, z, vz
-s-
Sděluji Ti, že než se setmělo, všechny zásoby jsem spotřeboval, do druhého dne jsem je strávil a pak nám to shořelo.

-z-
Náš pan učitel měl zvláštní způsob zkoušení ze zpěvu, kterým zkoumal náš hlas zpět.

-vz-
Vzpomeň si na můj vzkaz!

* bajgja

Moje mnemotechnická pomůcka: 1. Před že a aby dělají čárku i staré báby.

Pilda

Jak zjistit/zapamatovat si v kterým pádu použít MĚ a v kterém MNĚ? Vynásobíme počet písmen těchto slovíček první jedničkou a potom dvojkou a výsledky jsou čísla pádů, kde se používají.

Tzn. MĚ má dvě písmena, dvě krát jedna je dvě, tzn, použití ve druhém pádu a dvě krát dvě je čtyři, to znamená, že to používáme i ve 4 pádu. U MNĚ je to stejně - 3 X 1 = 3 a 3 X 2 = 6, takže MNĚ používáme u třetího a šestého pádu.

* therescka

vyjímat - jako namítat (jde o délku samohlásek)
výjimka - jako námitka

petrwest

1) římská číslice: Ivan Vedl Xenii Lesní Cestou Do Města

2) Smetanovy opery: když byli Braniboři v Čechách,dal Dalibor Libuši Hubičku pod Čertovou stěnou,viděli to Dvě vdovy,řekli to Prodané nevěstě a už to nebylo žádné Tajemství.

pateta

1. U slov s vi-vy na začátku slova měli mnozí žáčci problém posouzení, zda předpona či ne, zřejmá malá slovní zásoba. Po objasnění slov s vy- byly proto ještě problémy, proto jsem jim napsala cedli s výraznými obrázky:vidět/oko s tečkou uvnitř/, viset /detail hlavičky hřebíku s potkem/ , viklat/detail polozbořené plaňky plotu, jako tečka malý ptáček/, vinit/prst,ukazující:Tys to udělal!/vítězit zdvižený prst vítěze-já byl první/.Slovní a mimické posunky jsou potřebné.

2. Prvňáci mívají problém rozlišit a a e.Malé a jsem dokreslila jako auto, e jsem "posadila" na malovaný nočníček a hned si zapamatovali, že mrňousové dělají e-é. U oO jsem písmenka doplnila rty a zoubky, děti otevřely takto ústa a nic jiného než oO říci nešlo.U m jako most dokreslen tok řeky,u n dokresleny nohy /při omylu se samy děti rozesmály nad třínohým člobrdou/.

ivbara

psaní mně, mě mi zkusit tvar ti, tobě,tě . Přiznám se, že někdy používám dodnes..:))
shoda podmětu s přísudkem.. ne stopro ,ale dostačující.. ti psi s měkkým i ,ty hrady s tvrdým y
býti a bíti jsem a mlátím
předpona vy - dcera měla disgrafii, byl opravdu problém, i vymyslela jsem : zkusit použít jinou předponu, jakmile to šlo, byla to předpona.. celkem to vychází: například vy savac/ přesavac,nasavač/
S češtinou jsem si s dětičkama užila svoje,ale trénink měl výsledky a nejvíc se mi osvědčily šílené věty typu : Víly věnce vily u bílé vily a psi na ně z dáli vyli.../ti/ Sousedovi psi honili /ty/ dědovy psy a mne /tebe/.Děti z toho měly legraci, za každou chybičku psaly další větu,ale propracovaly se časem k dobrým výsledkům...

* Kikoo

1) tvrdá a měkká i/y v rodech m/ž, nejlépe osvětlím asi na příkladu: sněhuláci táli na slunci nebo třeba veverky se honily po stromech. Pokud si vždy před sněhuláci či před veverky přidáme ukazovací zájmeno "ti" nebo "ty", tak nám to ve většině případů dokáže podle koncovky ukazovacího zájmena identifikovat i nebo y na konci věty. Takže např. tI sněhuláci tálI a podobně také tY veverky se honilY. Podle této pomůcky si ani nemusíme pamatovat, zda jde o životný nebo neživotný rod, protože rozdíl mezi tY sněhuláci a tI sněhuláci by měl slyšet téměř každý. Pokud ne, tak mu ani tato pomůcka není nic platná :-D

2) Opět pomůcka pro tvrdá a měkká i/y. Pokud si např. ve slově "slabý člověk" nejsme jisti, jaké i/y použít po b, můžeme si právě v tomto slově na konci zkusit říci takový přídomek "ej". Pokud lze toto "ej" na konci slova použít, pak tam pravděpodobně bude tvrdé y. Takže v tomto případě slabej člověk, tzn. tvrdé y, ale už slabí lidé, tam už slabej lidé říci nemůžeme. Pozor, ale i zde platí výjimky, osobně vím o slově vozík, kde lze říci vozejk a přesto je zde měkké i. Ale je to asi jediná výjimka, o které vím :-) Jinak dále např. puchýř (puchejř), vlezlý (vlezlej), skromný (skromnej), umýt (umejt) atd.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: