Test: Shoda přísudku s podmětem 1

Vydáno dne 08.02.2021

Test zaměřený na jednodušší případy shody podmětu s přísudkem.Klikáním na volné šedé políčko vyberte správnou koncovku přísudku. Po vyhodnocení testu si můžete ke každé odpovědi přečíst také vysvětlení, stačí najet myší na červené/zelené políčko s odpovědí.

Kuřata se batolil__(1)   kolem kvočny. Kvůli nehodě se na dálnici vytvořil__(2) v obou směrech dlouhé kolony. Na zpožděný vlak jsme čekal__(3)   téměř hodinu. Jeho odpovědi nebyl__(4)   příliš srozumitelné. Na obloze se objevil__(5) černé mraky. Diváci na konci divadelního představení tleskal__(6)   nadšením. Sestře se v červnu narodil__(7)   dvojčata. Byl__(8)   jsme z té zprávy velmi smutní. České basketbalistky nepostoupil__(9)   na OH v Pekingu do finále. Sněhuláci stál__(10)   na svahu za domem.

__(11)


Správné odpovědi: 1) a ; 2) y ; 3) i ; 4) y ; 5) y ; 6) i ; 7) a ; 8) i ; 9) y ; 10) i
Přepis bublinkové nápovědy: