Velká písmena - nejzákladnější pravidla

Vydáno dne 02.09.2008

V tomto článku se seznámíme s nejzákladnějšími pravidly pro psaní velkých písmen.Psaní velkých písmen je pro mnoho lidí zapeklitým oříškem. Částečně za to jistě může také změna pravidel v roce 1993. Tento článek je určen spíše mladším žákům, kteří se o velkých písmenech teprve začínají učit. Ale myslím, že i starším žákům a studentům bude užitečný jako malé zopakování toho, co slyšeli už kdysi dávno. Takže jak zní úplně ta nejzákladnější pravidla pro psaní velkých písmen?

Na začátku věty

Každá věta má svůj konec označený tečkou, vykřičníkem nebo otazníkem. Musí tedy mít i svůj začátek. To, kde věta začíná, poznáme právě podle toho, že na jejím začátku stojí vždy velké písmeno. Nesmíme tedy zapomínat začátek věty vždy velkým písmenem označit .

Informace, že věta začíná velkým písmenem, se může zdát tak jasná, že ji není třeba nijak více rozepisovat. Přestože se učí hned mezi prvními poučkami o pravopise na prvním stupni, žákům dělá často velké potíže a na velké písmeno zkrátka zapomínají. Každé psaní ve škole uvozuji tím, že opakuji, jak označíme konec a začátek věty, a vždycky se objeví někdo, kdo stejně napíše malé počáteční písmeno. To se bohužel neděje jen ve škole, mnoho lidí si při psaní krátkého příspěvku na internetu neuvědomí, že píše větu, nejen heslo nebo slovní spojení.

Každé ráno vstávám v sedm hodin.
Proč bychom tam měli jít?
Jen se neboj a pojď dál!
Nechce se mi vstávat. :(
Už pojď!

Na začátku vlastních jmen

Vlastní jména jsou vlastně pojmenování konkrétní (určité) osoby, zvířete nebo věci. Jedná se o pojmenování různých měst, řek, států a podobně. Měst máme hodně a když řekneme někomu, že jedeme do města, neví vůbec, kde nás má hledat. Zatímco když mu sdělíme, že jedeme do Kolína, do Prahy nebo třeba do Pardubic, už ví, v jakém konkrétním městě budeme. Může za námi přijet a nebloudit po celé české republice.

Podobně by pošťák jen těžko udal dopis nadepsaný jen pan nebo paní. Vždy musí být obálka doplněna i nějakým vlastním jménem jako Novák, Novotný, Koláčková a podobně. Vlastní jména jsou takové výrazy, kterými někoho nebo něco pojmenováváme. Pamatujme si tedy, že když se někdo nebo něco nějak jmenuje, píšeme na začátku velké písmeno.

Petr a Pavel
pan Novák a paní Novotná
pes Azor
kocour Mikeš a vepřík Pašík
Přelouče do Kolína
na Vltavě

O psaní velkých písmen ve víceslovných názvech si povíme více v některém z dalších článků, přesto už si můžeme říct alespoň jednu z pouček, kterými se musíme řídit. Velké písmeno je vždy na začátku jakéhokoliv vlastního jména, tedy i toho víceslovného. Určitě bychom měli vědět, že u spojení dvou nebo i více vlastních jmen, píšeme velké počáteční písmeno všude, kde má být.

Pavel Novák
Daniela Krátká
Karel Jaromír Erben
kniha Pohádky Boženy Němcové

Důležité upozornění na závěr

Pokud byste si někdy hledali informace o psaní velkých písmen, dejte pozor, aby učebnice, Mluvnice nebo Pravidla českého pravopisu, ve kterých hledáte, byla vydána až po roce 1993! V tomto roce, jak už jsme se zmínili, došlo totiž ke změnám v pravidlech, tak ať se zbytečně neučíte chybné informace.

Přepis bublinkové nápovědy: