Gramatické jevy v literatuře

Vydáno dne 31.08.2008

V tomto testu si můžete zkusit doplnit různé gramatické jevy do textů českých spisovatelů 19. století. Poznáte, z kterých knih ukázky pocházejí?Ještě předtím než si test vyhodnotíte, zkuste uhodnout, z kterých knížek úryvky pocházejí a kdo je jejich autory. Správné odpovědi se dozvíte po vyhodnocení testu.

Jak lvové b__(1) jem o mříže,
jak lvové v klec__(2)   jatí,
m__(3)   b__(4) chom __(5) hůru k nebes__(6) m
a jsme zde Zemí __(7) pjati.

Necho__(8) , Vašku, __(9)   pány na led,
mnohý příklad máme,
že pán __(10) klouzne a sedlák si,
za něj nohu __(11) láme.

Bab__(12) čka měla s__(13) na a dvě dcery.

U lav__(14) ce dítě stálo, __(15)   plna hrdla křičelo.

__(16)


Správné odpovědi: 1) i ; 2) i ; 3) y ; 4) y ; 5) vz ; 6) ů ; 7) s ; 8) ď ; 9) s ; 10) s ; 11) z ; 12) i ; 13) y ; 14) i ; 15) z
Přepis bublinkové nápovědy: