Gramatické jevy v příslovích

Vydáno dne 09.09.2008

S příslovími se setkáváme v životě poměrně často. Víme ale, jak je správně napsat? V tomto testu si to můžete vyzkoušet a objevit třeba i nějaká nová přísloví, která ještě neznáte.Jednou sám v__(1) dět je lepší než stokrát sl__(2) šet.
Nezasel, ab__(3)   mu kroup__(4)   nepob__(5)   l__(6) .
Koho chleba jíš, toho p__(7) seň __(8) p__(9) vej.
Jak se do lesa volá, tak se __(10)   lesa oz__(11) vá.
Rozum__(12)   tomu jako koza petržel__(13) .
Slézají se jako šváb__(14)   na p__(15) vo.
Jez do polos__(16) ta, p__(17) j do polop__(18) ta.
Místo ab__(19) s b__(20) l ženu, sundej čepic__(21) , v__(22) praš j__(23)   a dej znovu na hlavu.
Tvůj jaz__(24) k je jako kůň: když ho neudržíš, __(25) hodí tě.
Ciz__(26)   chyb__(27)   máme na očích, svoje za zády.

__(28)


Správné odpovědi: 1) i ; 2) y ; 3) y ; 4) y ; 5) i ; 6) y ; 7) í ; 8) z ; 9) í ; 10) z ; 11) ý ; 12) í ; 13) i ; 14) i ; 15) i ; 16) y ; 17) i ; 18) i ; 19) y ; 20) i ; 21) i ; 22) y ; 23) i ; 24) y ; 25) s ; 26) í ; 27) y
Přepis bublinkové nápovědy: