Mluvnický test #2

Vydáno dne 20.09.2008

V následujícím testu se podíváme na znalost větné skladby, kterou tradičně žáci základních škol umějí lépe než studenti škol středních. Těžko tedy soudit, pro koho bude test těžký a pro koho méně. Uvidíme.Mluvnický test #2 - větná skladba

Přečtěte si větu či souvětí v zadání a vyberte z nabídky správnou odpověď:

 1. Vymyslel teorii, proč jeho léčba nezabírá na Janičku.

  1. 2. vedlejší věta je předmětná
  2. 2. vedlejší věta je přívlastková
  3. 2. vedlejší věta je účelová
 2. Chtěla jsem jít za dcerkou sama, ale nedokázala bych snést, že je všechno zbytečné.

  1. Jedná se o podřadné souvětí.
  2. Jedná se o souřadné souvětí.
  3. Poměr mezi hlavními větami je slučovací.
 3. Demonstrativně jsem se natáhl, snad abych svému podvědomí dokázal, že blbne.

  1. 1. věta je hlavní, 2. vedlejší účelová, 3. vedlejší předmětná
  2. 2. věta je vedlejší příslovečná
  3. Jde o souřadné spojení, první 2 věty jsou hlavní.
 4. Na Ostrůvek jsem dorazil po půlnoci.

  1. po půlnoci je předmět v 6. pádě
  2. po půlnoci je příslovečné určení času
  3. půlnoci je přívlastek, po není větný člen
 5. Strašně toužím dočkat se chvíle, kdy půjdu stejnou nocí s nějakou jinou ženou, kterou budu mít alespoň vzdáleně tak rád jako teď tebe.

  1. 2. věta je vedlejší časová
  2. Jedná se o podřadné souvětí.
  3. Jedná se o souvětí o 5 větách
 6. Zkazil jsem, co se dalo, už to nejde napravit.

  1. 1. věta je hlavní, 2. vedlejší a 3. hlavní.
  2. 1. věta je hlavní, ostatní jsou vedlejší.
  3. Všechny věty jsou hlavní.
 7. Zpomalil jsem.

  1. To není věta.
  2. Věta jednoduchá bezpodmětá.
  3. Věta jednoduchá s nevyjádřeným podmětem.
 8. Autobusem jsem dojel do Rokycan, tady jsem si koupil spacák a pokračoval taxíkem do Kladrub.

  1. jedná se o podřadné souvětí
  2. jedná se o rozvitou větu jednoduchou
  3. jedná se o souřadné souvětí
 9. Noc byla plná zvuků, o jejichž původu jsem neměl ani ponětí.

  1. Druhá věta je vedlejší předmětná.
  2. Druhá věta je vedlejší přívlastková
  3. Obě věty jsou hlavní.
 10. Opatrně se rozhlížeje jsem došel ke stanici metra a odjel do Zličína.

  1. jedná se o větu jednoduchou
  2. souvětí obsahuje 2 věty
  3. souvětí obsahuje 3 věty
Správné odpovědi: 1) b, 2) b, 3) a, 4) b, 5) b, 6) a, 7) c, 8) c, 9) b, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: