Ledoborce X ledoborci

Vydáno dne 22.09.2008

Test, ve kterém si můžete procvičit svou znalost shody podmětu s přísudkem u slov, která mění svou životnost.Vyberte do každé věty správný podmět. Dejte pozor na životnost!
 1. ________ podél silnice upozorňovaly řidiče na možnou námrazu.

  1. Ukazatele
  2. Ukazatelé
 2. ________ vypluli už za svítání na moře.

  1. Ledoborce
  2. Ledoborci
 3. ________ byly zkoumány ve velmi přísných bezpečnostních podmínkách.

  1. Mikrobi
  2. Mikroby
 4. ________ mi nikdy moc nechutnaly.

  1. Slanečci
  2. Slanečky
 5. ________ rozesmáli malé i velké diváky.

  1. Maňásci
  2. Maňásky
 6. ________ nás spíše zmátli, než aby nám poradili, kudy se dostaneme k zámku.

  1. Ukazatelé
  2. Ukazatele
 7. ________ se podle pověsti v tu osudnou noc každý rok otevíraly.

  1. Hrobové
  2. Hroby
 8. ________ byli čím dál tím kratší.

  1. Dni
  2. Dnové
Správné odpovědi: 1) a, 2) b, 3) b, 4) b, 5) a, 6) a, 7) b, 8) b
Přepis bublinkové nápovědy: