Test: Určování podstatných jmen

Vydáno dne 01.10.2008

Poznáte, ve kterém řádku jsou napsána pouze podstatná jména?Vyberte řádek, ve kterém jsou všechna slova podstatnými jmény.
  1. kdosi, medvěd, hnízdo
  2. pes, nikdo, lavička
  3. výpravčí, průvodce, autobus
  1. kopec, malý, laň
  2. koza, kolo, miliarda
  3. pouť, houští, mistrovství
  1. holub, bota, všichni
  2. kostka, výběr, kalhoty
  3. litr, tři, maskot
  1. lampa, lidé, miska
  2. Pavel, chytře, fazole
  3. viset, koupání, milost
  1. Kolín, houští, mistr
  2. leden, vichřice, někdo
  3. tíseň, box, ona
  1. kompot, lem, Novák
  2. úterý, hlad, mlád
  3. vysoko, loď, mrkev
  1. milost, láska, vítání
  2. pelyněk, nikdo, most
  3. vilka, trošku, lesk
  1. když, bratr, lev
  2. kord, víno, Konopiště
  3. Labe, vítáni, kostlivec
Správné odpovědi: 1) c, 2) c, 3) b, 4) a, 5) a, 6) a, 7) a, 8) b
Přepis bublinkové nápovědy: