Test: Vyjmenovaná slova 2

Vydáno dne 04.10.2008

V tomto testu si můžete ověřit svou znalost vyjmenovaných slov.Klikáním na šedé políčko doplňte do slov správné i/y. Po vyhodnocení testu si můžete přečíst vysvětlení všech správných odpovědí, stačí najet myší na zeleně/červeně označenou odpověď.

V__(1) kolejený vlak zablokoval na někol__(2) k hodin železniční dopravu. Zv__(3) k je železná košile. Každý b__(4)   tam chtěl jít. Jitčiným nejoblíbenějším zv__(5) řetem je medv__(6) dek m__(7) val. M__(8) strovství světa ve sjezdovém l__(9) žování muselo b__(10) t kvůli nedostatku sněhu odloženo. Nezapomeň dát do té pomazánky s__(11) r. V__(12) datný déšť nás provázel celým v__(13) letem na hrad Zv__(14) kov. Na svůj v__(15) nález b__(16) l patřičně hrdý. Na z__(17) tra hlásili s__(18) lný v__(19) tr a m__(20) sty dokonce krupob__(21) tí. Skl__(22) zeň ob__(23) lí letos neb__(24) la příliš dobrá.

__(25)


Správné odpovědi: 1) y ; 2) i ; 3) y ; 4) y ; 5) í ; 6) í ; 7) ý ; 8) i ; 9) y ; 10) ý ; 11) ý ; 12) y ; 13) ý ; 14) í ; 15) y ; 16) y ; 17) í ; 18) i ; 19) í ; 20) í ; 21) i ; 22) i ; 23) i ; 24) y
Přepis bublinkové nápovědy: