Jak tatínka pokousaly blechy našeho Rexe.

Vydáno dne 16.10.2008

Vyzkoušejte si v následujícím cvičení, jak se orientujete v koncovkách přivlastňovacích přídavných jmen a koncovkách podstatných jmen, nebo-li -ovi a -ovy.Procvičujeme koncovky -ovi a -ovy

V následujícím cvičení vyberte z nabídky správnou odpověď. Než se rozhodnete, popřemýšlejte, jak vlastně poznáte, kde se píše které -i.

Vrátil jsem Petr ________________________________ (1) jeho sešity.Holky Novák ________________________________ (2) už zase děsně vyváděly.Hodně jsem se bránil, když jsem měl číst Jirásk ________________________________ (3) knihy, ale nakonec to byla docela zábava.Byla to pěkná mela, když Rex ________________________________ (4) blechy pokousaly tatínk ________________________________ (5) krk.Ani ředitel ________________________________ (6) asistenti si s tím už neporadili.Nes­pokojenému turist ________________________________ (7) jsme nabídli k prohlédnutí dědečk ________________________________ (8) sbírky brouků.Králík ________________________________ (9) velké uši přímo sváděly k tahání. Nesahej Alík ________________________________ (10) na uši, nebo tě kousne.

Možnosti:
  1. a) -ovi
  2. b) -ovy
  1. a) -ovi
  2. b) -ovy
  1. a) -ovi
  2. b) -ovy
  1. a) -ovi
  2. b) -ovy
  1. a) -ovi
  2. b) -ovy
  1. a) -ovi
  2. b) -ovy
  1. a) -ovi
  2. b) -ovy
  1. a) -ovi
  2. b) -ovy
  1. a) -ovi
  2. b) -ovy
  1. a) -ovi
  2. b) -ovy
Správné odpovědi: 1) -ovi , 2) -ovy , 3) -ovy , 4) -ovy , 5) -ovi , 6) -ovi , 7) -ovi , 8) -ovy , 9) -ovy , 10) -ovi
Přepis bublinkové nápovědy: