Test: Vyjmenovaná slova (Být x bít)

Vydáno dne 01.11.2008

Test zaměřený na příbuzná slova ke slovesům být a bít.Klikáním na šedé políčko doplňte do slov správné i/y. Po vyhodnocení testu si můžete přečíst vysvětlení všech správných odpovědí, stačí najet myší na zeleně/červeně označenou odpověď.

Zb__(1) tí rozhodčí museli být ošetřeni v nemocnici. Odb__(2) l mě s tím, že s takovou prkotinou si mám poradit sám. Přib__(3) j ten obraz pořádně, ať zase nespadne. Z dovolené jsme se vrátili nab__(4) ti dojmy. Tento hrad byl za celou svou historii dob__(5) t pouze jednou. Chlapec pomocí b__(6) dla vylovil z vody několik spadlých šátků. Neměl by si na ostatních vyb__(7) jet svůj vztek. Ihned po příjezdu jsme rozb__(8) li tábor, abychom si mohli, než se setmí, uvařit večeři. Během chřipkové epidemie ub__(9) lo z lavic několik žáků. Bratranec u nás pob__(10) l několik dní. Ještě se stavím na pumpě, potřebuju si dob__(11) t kredit. Odb__(12) la půlnoc a nad kolébkou se objevily tři sudičky.

__(13)


Správné odpovědi: 1) i ; 2) y ; 3) i ; 4) i ; 5) y ; 6) i ; 7) í ; 8) i ; 9) y ; 10) y ; 11) í ; 12) i
Přepis bublinkové nápovědy: