Test: Psaní ú/ů

Vydáno dne 04.01.2009

Test na psaní ú/ů.holub

Klikáním na šedé políčko doplňte do slov správné ú/ů. Po vyhodnocení testu si můžete přečíst vysvětlení všech správných odpovědí, stačí najet myší na zeleně/červeně označenou odpověď.

Polož to zatím na st__(1) l, pak si to prohlédnu. Ke všem svým žák__(2) m se choval spravedlivě. Jejich rozhovor vy__(3) stil v prudkou hádku. Existuje hned několik zp__(4) sobů, jak tuto situaci vyřešit. Jde jen o to, který z nich bude nejlepší. Jeli jsme na t__(5) ru do Jizerských hor. Chtěl bych si zamluvit pět lístk__(6)   na dnešní představení. Mám upéct k obědu kuře nebo kr__(7) tu? Pomohl bys mi prosím s domácím __(8) kolem? Máme narýsovat čtyř__(9) helník, ale nějak mi to nejde. Jak dělá holubička? No přeci vrk__(10) !

__(11)


Správné odpovědi: 1) ů ; 2) ů ; 3) ú ; 4) ů ; 5) ú ; 6) ů ; 7) ů ; 8) ú ; 9) ú ; 10) ú
/p>

 

Přepis bublinkové nápovědy: