Test: Psaní mě/mně 1

Vydáno dne 03.02.2009

Cvičení na správné použití -mě-/-mně-.Klikáním na šedé políčku doplňte správně skupiny mě a mně. Po vyhodnocení testu se Vám zobrazí vysvětlení všech správných odpovědí. Stačí najet myší na zelené / červené políčko s odpovědí.

Jeho do__(1) nka se nepotvrdila. Lakomec __(2)   značný majetek, ale nikdo ho ne__(3) l rád. V té __(4)   není vůbec nic vidět. Děti pozorovaly zat__(5) ní slunce ze zate__(6) né místnosti. Petr dal své dívce po__(7) nku, aby na něho nezapo__(8) la. Bylo to jen malé nedorozu__(9) ní, které se brzy vysvětlilo. Porozu__(10) li jste zadání? Vzpo__(11) l si, že doma zapo__(12) l klíče od auta. Rozu__(13) l jsi mi dobře? Nebudu to víckrát opakovat. Byla sice tma, ale __(14) síc mi svítil na cestu. Každý spotřebič v domácnosti musí být řádně uze__(15) ný. Chtěl bych si vy__(16) nit nějaké peníze. Ta__(17) jší lidé jsou velmi pohostinní. Neskákej do rybníka, je příliš __(18) lký. Nůž v jeho ruce se te__(19)   zablyštěl.

__(20)


Správné odpovědi: 1) mně ; 2) měl ; 3) mě ; 4) tmě ; 5) mě ; 6) mně ; 7) mně ; 8) mně ; 9) mě ; 10) mě ; 11) mně ; 12) mně ; 13) mě ; 14) mě ; 15) mně ; 16) mě ; 17) mě ; 18) mě ; 19) mně
Přepis bublinkové nápovědy: