Test: Chytáky u vyjmenovaných slov

Vydáno dne 31.03.2009

Test na chytáky u vyjmenovaných slov. 1. Kněz se snažil z těla nemocného vym__(1) tat ďábla.
  1. Tomáš předtím svou práci pěkně odb__(2) l a teď bude muset vše dělat znovu.
  2. B__(3) ložravci mají zpravidla mnohem složitější a delší trávící soustavu než masožravci.
  3. To snad ne! M__(4)   tu celý den uklízíme a ty si klidně spíš!
  4. Počkej prosím chvilku. Musím se ještě nal__(5) čit.
  5. Mlynáři, potřeboval bych naml__(6) t mouku.
  6. Vojáci urputně bojovali ,ale i přesto se jim nepodařilo zabránit dob__(7) tí hradu.
  7. Naše nové l__(8) žiny jsou rozkládací. Před použitím je pouze rozložíte a nasadíte na dané místo v zadní části auta.
__(9)


Správné odpovědi: 1) í ; 2) y ; 3) ý ; 4) y ; 5) í ; 6) í ; 7) y ; 8) i
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: