Test: Gramatické jevy 2

Vydáno dne 16.05.2009

Test na procvičení různých gramatických jevů češtiny.Klidně běžte beze __(1) , mám ještě hodně práce. Rychlík __(2) lavkov odjíždí z Prahy v 9:40. Někdy je těžké vystačit s peněz__(3) , které dostávám od rodičů, proto jsem si našel brigádu. Mou nejoblíbenější knihou je __(4) apkův Krakatit. Celá třída se na ten v__(5) let těšila už několik dní dopředu. Král __(6) volal své tři syny a svěřil se jim se svým trápením. Ve městě jsem potkala Tomášov__(7)   sestry, věděl jsi, že jsou dvojčata? Kromě nás byl__(8)   v kině ještě asi tří lidé.

__(9)


Správné odpovědi: 1) mne ; 2) S ; 3) i ; 4) Č ; 5) ý ; 6) s ; 7) y ; 8) i
Přepis bublinkové nápovědy: