Filmové chytáky

Vydáno dne 11.06.2009

V pohádkách a filmech často nalezneme zajímavé jazykové a pravopisné jevy. Vybrala jsem pro vás některé z nich.1. Sveřep__(1)   ša kal__(2)   zav__(3) lev__(4) l__(5)   na bíl__(6)   měsíc. TTT
2. Není to ani kdovík. Je to bůhv__(7) kdo, kdo nemá rád __(8) ánoce. TTT
3. V__(9) plenit Černý kronice jahody. TTT
4. Tvrdá pomsta Jouzov__(10) . TTT
5. Pramen zdrav__(11)   z Posázav__(12) . TTT
6. Dáme si záv__(13) n. Naše Květuše sama v__(14) nula. TTT
7. Kujme p__(15) kle, kujme p__(16) kle, dobrá p__(17) kle lidi zv__(18) kle. TTT
8. Všichni podezřel__(19)   se postav__(20)   sem. TTT
9. Úraz! Nezletil__(21)   se __(22) řítil ze stromu. TTT
10. V obci Kukleny si vyšl__(23)   dva nezletil__(24)   ke stohu slám__(25) . TTT
11. To se __(26)   stalo prvně, aby __(27)   meluzína bacila přes zadek. TTT
12. Podíváme se na ty její jahody. Vitam__(28) ny už stejně nepotřebuje. TTT

__(29)


Správné odpovědi: 1) í ; 2) i ; 3) i ; 4) y ; 5) i ; 6) ý ; 7) í ; 8) V ; 9) y ; 10) i ; 11) í ; 12) í ; 13) i ; 14) i ; 15) i ; 16) i ; 17) i ; 18) i ; 19) í ; 20) í ; 21) ý ; 22) s/ z ; 23) i ; 24) í ; 25) y ; 26) mně ; 27) mě ; 28) í/ i
Přepis bublinkové nápovědy: