Gramatické jevy: Robinson Crusoe

Vydáno dne 18.06.2009

V tomto testu si můžete ověřit svou znalost různých gramatických jevů ve větách z knihy Robinson Crusoe od J. V. Plevy.Robinson prořezával jejich větve nožem. Po chvíli mu však na ukazováčku a palci naběhl__(1)   puchýře.

Pod přímými paprsky __(2) lunce Robinsona brzo rozbolela hlava.

Když se prodloužil__(3)   odpolední stíny, vypravil se do zátoky pro banány.

Na anglickém venkově, když o prázdninách pob__(4) val u strýce na venkovském statku, viděl, jak se dřevěné uhlí pálí v milířích.

V těchto místech končil pruh země zarostl__(5)   keři.

Během jednoho týdne se proměnil ostrov v kvetoucí zahradu. Na keřích, na stromech i v trávě objevil__(6)   se květy nevídané krásy.

Kozy běhaly za Robinsonem a zv__(7) kly si na něj tak, že je klidně vodil k potůčku na pastvu.

Jednou, když se vracel z lovu po mořském břehu, hledal želv__(8)   vejce, ale žádná nenašel.

Jeho ochočená koza však překvapila Robinsona daleko více než on j__(9) .

Skutečný život v pralese však nebyl zde dole, ten kypěl v korunách a nad korunam__(10)   stromů.

__(11)


Správné odpovědi: 1) y ; 2) s ; 3) y ; 4) ý ; 5) ý ; 6) y ; 7) y ; 8) í ; 9) i ; 10) i
Přepis bublinkové nápovědy: