Test: Podstatná jména

Vydáno dne 05.07.2009

Test, ve kterém se všechny otázky nějakým způsobem vztahují k podstatným jménům. 1. Na kterém řádku jsou pouze podstatná jména hromadná?

  1. dříví, letectvo, plachtoví, souostroví
  2. jmeniny, Vánoce, kalhoty, narozeniny
  3. oči, uši, nohy, ruce
  4. železo, vodu, vzduch, dřevo
 2. Ve které větě je použito podstatné jméno les jako přívlastek neshodný?

  1. Cesta lesem je po dlouhém dešti zablácená.
  2. Cesta vede lesem.
  3. Nedaleko naší chalupy je rozlehlý les.
  4. Vidíš ten les? Za ním je už náš hotel.
 3. Na kterém řádku se všechna slova skloňují podle vzoru pán?

  1. Čech, Dalmatinec
  2. Francouz, Ital
  3. Španěl, Angličan
  4. Švéd, Japonec
 4. Ve kterém pádě je v této větě slovo stavení?

  Okolo stavení se rozprostírala pole s obilím a žitem.

  1. 1. pád
  2. 2. pád
  3. 4. pád
  4. 6. pád
 5. U kterého ze těchto podstatných jmen dochází ke kolísání životnosti?

  1. brambor
  2. kdosi
  3. ledoborec
  4. nebožtík
 6. Která z těchto vět je pravdivá?

  1. Některá podstatná jména se skloňují podle vzorů pro skloňování přídavných jmen.
  2. Podstatná jména nemohou vyjadřovat činnost.
  3. U podstatných jmen rozlišujeme jednotné, množné, hromadné a pomnožné číslo.
 7. Který řádek je napsán bez chyby?

  1. kopat nohami
  2. mávat rukama
  3. mezi nohama stolu
 8. Podle jakého vzoru se skloňuje podstatné jméno děti?

  1. kost
  2. kuře
  3. moře
  4. píseň
Správné odpovědi: 1) a, 2) a, 3) c, 4) b, 5) c, 6) a, 7) b, 8) a
Přepis bublinkové nápovědy: