Test: Vyjmenovaná slova 5

Vydáno dne 17.07.2009

V tomto testu si můžete ověřit svou znalost vyjmenovaných slov.Klikáním na šedé políčko doplňte do slov správné i/y. Po vyhodnocení testu si můžete přečíst vysvětlení všech správných odpovědí, stačí najet myší na zeleně/červeně označenou odpověď.

V__(1) soká jedle, prom__(2) šlený plán, l__(3) skové oříšky, houslový sm__(4) čec, p__(5) tel s bramborami, v__(6) dařený výlet, z__(7) vat nudou, l__(8) hový vařič, p__(9) chlavé trní, hnědá kob__(10) la, větrný ml__(11) n, silný v__(12) tr, knedlíky s__(13) pané tvarohem, neob__(14) čejný příběh, p__(15) lný student, dřevěná m__(16) slivna, nedosl__(17) chavý dědeček, nepříjemné hm__(18) zí štípnutí, cesta dlouhá dvě m__(19) le, smažený s__(20) r s hranolky, ptačí p__(21) rko, starý rodinný ob__(22) čej, nezv__(23) klé ticho, p__(24) sečná pláž, prům__(25) slová hala.

__(26)


Správné odpovědi: 1) y ; 2) y ; 3) í ; 4) y ; 5) y ; 6) y ; 7) í ; 8) i ; 9) i ; 10) y ; 11) ý ; 12) í ; 13) y ; 14) y ; 15) i ; 16) y ; 17) ý ; 18) y ; 19) í ; 20) ý ; 21) í ; 22) y ; 23) y ; 24) í ; 25) y
Přepis bublinkové nápovědy: