Gramatické jevy: Seriál Simpsonovi

Vydáno dne 08.03.2011

Otázky tohoto testu se nějakým způsobem vztahují k oblíbenému seriálu Simpsonovi, vyzkoušet si v nich můžete své znalosti českého pravopisu.První díl tohoto seriálu se v Americe v__(1) sílal 17. prosince 1989. Už první epizoda __(2) ánoce u Simpsonových vyvolala v Americe velký ohlas. Homerův nejpopulárnější v__(3) křik „D´oh!” byl zařazen jako plnohodnotné slovo do Oxfordského slovníku. Hlavní postavy mají údajně žlutou barvu, aby upoutaly pozornost diváků, kteří přeskakují jednotlivé programy v televiz__(4) . Jediný, kdo má ve Springfieldu u domu protiatomov__(5) kryt, je Ned Flanders.V jedné z epizod dvacáté série se objevila také česká __(6) pěvačka Markéta Irglová. Nejzná__(7) jší a nejprodávanější značkou piva ve Springfieldu je __(8) uff. Postav__(9)   z toho seriálu mají pouze čtyři prsty. Pro seriál Simpsonovi jsou typické tzv. čarodějnické díly, které obv__(10) kle nemají s celkovým dějem nic společného a mnoho postav v nich zemře.

__(11)


Správné odpovědi: 1) y ; 2) V ; 3) ý ; 4) i ; 5) ý ; 6) z ; 7) mě ; 8) D ; 9) y ; 10) y
Přepis bublinkové nápovědy: