Skloňování podstatných jmen rodu mužského končících na -í

Vydáno dne 27.09.2009

V tomto článku si povíme, jak skloňovat podstatná jména mužského životného rodu, která končí na -í.Pokud máme skloňovat podstatná jména jako Jiří nebo třeba krejčí, nastává často problém, podle kterého vzoru je vlastně máme skloňovat. Tato slova nelze zařadit mezi klasické vzory pán, muž, předseda a soudce. Některé učebnice a příručky pro tato slova uvádějí vzor Jiří, tento vzor se ale zcela shoduje se vzorem jarní, podle kterého skloňujeme přídavná jména. Častěji se tedy setkáte spíše s tím, že se tato podstatná jména mají skloňovat podle vzoru jarní pro přídavná jména mužského životného rodu.

V následující tabulce si ukážeme na příkladu slova krejčí, že se tvary opravdu shodují:

tabulka

Podle vzoru jarní tedy skloňujeme, vedle některých přídavných jmen, také podstatná jména rodu mužského životného, která jsou zakončená na -í.

Jména skloňujeme podle vzoru jarní pro mužský životný rod, neplést si například se skloňováním přídavných jmen rodu ženského. Každý rod má své odchylky.

Podle tohoto vzoru skloňujeme jména obecná i vlastní. Patří sem například slova: Jiří, krejčí, průvodčí, strojvedoucí, vlakvedoucí, výpravčí, vedoucí, kočí, náhončí, dozorčí apod. U těchto slov si dejte pozor na to, aby opravdu vyjadřovala rod mužský, některá z těchto pojmenování totiž můžeme používat pro ženský i mužský rod - ten průvodčí i ta průvodčí. Ženská varianta těchto slov se skloňuje odlišným způsobem.

Přepis bublinkové nápovědy: