Test: Psaní předpon s, z, vz 3

Vydáno dne 13.10.2009

Test na procvičení předpon s, z, vz.Pomohl bys mi __(1) lepit rozbitou vázu? Kněz mluvil při kázání o __(2) páse duše. __(3) kus to nejdříve sama. Nezabalený chléb __(4) tvrdl. Honza __(5) padl z kola a rozbil si koleno. Za__(6) pívej nám. Na závěr zahajovacího programu her __(7) létlo do vzduchu hejno bílých holubic. Doufám, že se na víkend ne__(8) kazí počasí. Jitka a Martina se spolu brzy __(9) přátelily. Pepíku, __(10) maž tabuli. Král nechal __(11) volat své tři syny a poručil jim, aby našli zloděje zlatých jablek. __(12) pomal, jedeš moc rychle. Při včerejší vichřici __(13) padlo několik starých stromů.

__(14)


Správné odpovědi: 1) s ; 2) s ; 3) z ; 4) z ; 5) s ; 6) z ; 7) vz ; 8) z ; 9) s ; 10) s ; 11) s ; 12) Z ; 13) s
Přepis bublinkové nápovědy: