Test: Shoda přísudku s podmětem 4

Vydáno dne 13.02.2010

V tomto testu si můžete vyzkoušet svou znalost pravidel pro shodu přísudku s podmětem.Klikáním na šedé políčko doplňte do slov správné i/y. Po vyhodnocení testu si můžete přečíst vysvětlení všech správných odpovědí, stačí najet myší na zeleně/červeně označenou odpověď.

Někteří žáci o přestávce narychlo dopisoval__(1)   domácí úkol. V akváriu plaval__(2)   čtyři rybičky. V ulici svítil__(3)   pouze dvě lampy. Která města ve středověku proslul__(4)   těžbou stříbra? Švadleny šil__(5)   celou noc šaty pro princeznu. V kleci poletoval__(6)   dva kanárci. Všechny obchody měl__(7) už zavřeno. Letadla z Paříže měl__(8)   celý den několik hodin zpoždění. Z lesa se začal__(9)   ozývat zvuky divokých zvířat. Někteří kritici se o jeho filmu vyjadřoval__(10)   jako o nejhorší komedii roku. Některé formuláře pro nás nebyl__(11)   příliš srozumitelné. Na začátku ledna byl__(12)   už všechny diáře na nový rok téměř vyprodány. Na louce vesele pobíhal__(13) strakatá kůzlata. Všichni spolužáci měl__(14)   již vybranou střední školu, ale já se pořád nemohla rozhodnout. Výčitky svědomí mu nedal__(15)   spát, a tak se raději přiznal.

__(16)


Správné odpovědi: 1) i ; 2) y ; 3) y ; 4) a ; 5) y ; 6) i ; 7) y ; 8) a ; 9) y ; 10) i ; 11) y ; 12) y ; 13) a ; 14) i ; 15) y
Přepis bublinkové nápovědy: