Test: Sloveso být v podmiňovacím způsobu

Vydáno dne 17.02.2010

Umíte správně napsat tvary slovesa být v podmiňovacím způsobu?Do políček v textu napište příslušný tvar slovesa být v podmiňovacím způsobu.

  1. Mohl ___________________________(1) prosím otevřít okno? (2. osoba jednotného čísla) 
  2. Chtěl ___________________________(2) se tě na něco zeptat. (1. osoba jednotného čísla) 
  3. Honza a Michal ___________________________(3) tam také chtěli jít. (3. osoba množného čísla) 
  4. My ___________________________(4) zašli třeba do kina. (1. osoba množného čísla) 
  5. Moc ráda ___________________________(5) přišla, ale jsem bohužel nemocná. (1. osoba jednotného čísla) 
  6. Jaký postup ___________________________(6) mi poradili, přátelé? (2. osoba množného čísla) 
  7. Mohli ___________________________(7) si promluvit o samotě? (1. osoba množného čísla) 
  8. Michal ___________________________(8) chtěl jednou pracovat jako právník. (3. osoba jednotného čísla) 
  9. Nechtěla ___________________________(9) být na jeho místě. (1. osoba jednotného čísla) 
  10. Nechtěla ___________________________(10) Petra jet s námi? (3. osoba jednotného čísla)
Správné odpovědi: 1) bys ; 2) bych ; 3) by ; 4) bychom ; 5) bych ; 6) byste ; 7) bychom ; 8) by ; 9) bych ; 10) by
Přepis bublinkové nápovědy: