Test: Shoda přísudku s podmětem 5

Vydáno dne 27.02.2010

V tomto testu si můžete ověřit, zda znáte pravidla pro shodu přísudku s podmětem.Klikáním na šedé políčko doplňte do slov správné i/y. Po vyhodnocení testu si můžete přečíst vysvětlení všech správných odpovědí, stačí najet myší na zeleně/červeně označenou odpověď.

Vlaštovky oznámil__(1)   svým příletem začátek jara. Naši sportovci získal__(2)   na olympiádě pět medailí. Dědečkově kočce se narodil__(3)   čtyři koťata. Staré boty mě už začínal__(4)   tlačit, musel jsem si proto koupit nové. Filmy, které jsi mi doporučil, byl__(5)   opravdu napínavé. Průvodci poutavě vyprávěl__(6)   o historii zámku a osudech jeho majitelů. Jablka ještě nedozrál__(7) . Řeky byl__(8)   plné ryb. Ptáci vesele cvrlikal__(9) . Na zdi visel__(10)   dva obrazy. Pole byl__(11)   pokryta sněhem. Na louce stál__(12)   včelí úly. Stromy se pod náporem větru ohýbal__(13)   až k zemi. Myslivci vyrazil__(14)   na hon i se svými psy. V rohu stál__(15)   velké hliněné vázy.

__(16)


Správné odpovědi: 1) y ; 2) i ; 3) a ; 4) y ; 5) y ; 6) i ; 7) a ; 8) y ; 9) i ; 10) y ; 11) a ; 12) y ; 13) y ; 14) i ; 15) y
Přepis bublinkové nápovědy: