Test: Shoda přísudku s podmětem 6

Vydáno dne 09.07.2010

Test, ve kterém si můžete procvičit svoiu znalost pravidel pro shodu přísudku s podmětem.Klikáním na šedé políčko doplňte do slov správné i/y. Po vyhodnocení testu si můžete přečíst vysvětlení všech správných odpovědí, stačí najet myší na zeleně/červeně označenou odpověď.

Na obloze jasně svítil__(1)   hvězdy. Naši hráči nastoupil__(2)   k zápasu v nových dresech. Rodiče během loňské dovolené navštívil__(3)   Velkou Británii.Vysoké stromy nám zakrýval__(4)   výhled do okolí. Auta zastavil__(5)   na červenou. Psi zuřivě štěkal__(6)   na kočku, která se vyhřívala na střeše verandy. Všechny makové buchty zmizel__(7)   z tácu během chviličky. Jablka ještě nedozrál__(8) . Oba náčelníci spolu vykouřil__(9)   dýmku míru. Na okně stál__(10)   květináče s kvetoucími petrklíči. Dálkové autobusy měl__(11)   kvůli dopravní nehodě na dálnici velká zpoždění. Někteří spolužáci strávil__(12)   část prázdnin na táboře. Naší kočce se narodil__(13)   tři koťata. Některá divadla hrál__(14)   během prázdnin na otevřené scéně. Akrobaté se před vystoupením pro televizi obzvláště pečlivě rozcvičoval__(15) .

__(16)


Správné odpovědi: 1) y ; 2) i ; 3) i ; 4) y ; 5) a ; 6) i ; 7) y ; 8) a ; 9) i ; 10) y ; 11) y ; 12) i ; 13) a ; 14) a ; 15) i
Přepis bublinkové nápovědy: