Test: Druhy rýmu 3

Vydáno dne 26.02.2011

Další test věnovaný rozpoznávání základních druhů rýmu. 1. Jaroslav Seifert: Píseň o Viktorce
  Jde každému smrt mlčky vstříc,
  nemilosrdná pilná žnečka.
  Neodpočine, neposečká
  a jde zas dál jakoby nic.

  1. obkročný rým
  2. přerývaný rým
  3. sdružený rým
  4. střídavý rým
 2. Karel Jaromír Erben: Kytice z pověstí národních
  Pohnul se obraz na stěně -
  i vzkřikla panna zděšeně;
  lampa, co temně hořela,
  prskla a zhasla docela.

  1. obkročný rým
  2. přerývaný rým
  3. sdružený rým
  4. střídavý rým
 3. Adolf Heyduk: Dej mi ruku
  Srdci je třeba opory,
  píseň se z něho ztrácí,
  jako ti z kypré obory
  mlhami zastření ptáci,

  1. obkročný rým
  2. přerývaný rým
  3. sdružený rým
  4. střídavý rým
 4. Jan Neruda: Písně kosmické
  Jak lvové bijem o mříže,
  jak lvové v kleci jatí,
  my bychom vzhůru k nebesům
  a jsme zde Zemí spjatí.

  1. obkročný rým
  2. přerývaný rým
  3. sdružený rým
  4. střídavý rým
 5. Heinrich Heine: V cizině: Pryč stále odevšad jsi hnán
  Pryč odevšad jsi stále hnán
  a nevíš, proč a zač;
  tu ohlédneš se polekán,
  zní v listí něžný pláč.

  1. obkročný rým
  2. přerývaný rým
  3. sdružený rým
  4. střídavý rým
 6. William Shakespeare: Fénix a hrdlička
  Havrane, jenž máš věk trojí,
  v černém plameni, ten div,
  dechem zplozený jsi živ,
  k pozůstalým přijď, kde stojí.

  1. obkročný rým
  2. přerývaný rým
  3. sdružený rým
  4. střídavý rým
Správné odpovědi: 1) a, 2) c, 3) d, 4) b, 5) d, 6) a
Přepis bublinkové nápovědy: