Test: Ruchovci a Lumírovci

Vydáno dne 04.09.2011

Také se Vám tyto dvě skupiny spisovatelů pletou? Ověřte si své znalosti v našem testu a získejte i nové poznatky díky vysvětlení správných odpovědí. 1. Josef Václav Sládek patřil mezi

  1. Lumírovce
  2. Ruchovce
  3. Ruchovce i Lumírovce
  4. stál mimo tyto směry
 2. Autorem alegorických eposů Evropa a Slavie je:

  1. Eliška Krásnohorská
  2. Jaroslav Vrchlický
  3. Julius Zeyer
  4. Svatopluk Čech
 3. Kterou z těchto knih nenapsal Ruchovec?

 4. ________ byli školou kosmopolitní, usilovali o světovost literatury.

  1. Lumírovci
  2. Ruchovci
 5. Julius Zeyer není autorem knihy

  1. Dům U Tonoucí hvězdy
  2. Román o věrném přátelství Amise a Amila
  3. Sluncem a stínem
  4. Tři legendy o krucifixu
 6. Eliška Krásnohorská byla horlivým zastáncem světovosti české literatury.

  1. lež
  2. pravda
 7. Josef Václav Sládek napsal básnickou sbírku pro děti s názvem

  1. Aprílová škola
  2. Petrklíče a Petrkliky
  3. Zvonečky
  4. Zvony a zvonky
 8. Ke kterému spisovateli se hodí následující charakteristika? Lumírovec, hra Noc na Karlštejně, básnické sbírky Strom života, Poutí k Eldorádu a Bodláčí z Parnasu, hodně překládal, především z francouzštiny.

  1. Jaroslav Vrchlický
  2. Josef Václav Sládek
  3. Julius Zeyer
  4. Svatopluk Čech
 9. Kdo je autorem básně, ze které pochází tato ukázka?
  "Znám křišťálovou studánku,
  kde nejhlubší je les,
  tam roste tmavé kapradí
  a vůkol rudý vřes.

  Tam ptáci, laně chodí pít
  pod javorový kmen,
  ti ptáci za dne bílého,
  ty laně v noci jen."

  1. Eliška Krásnohorská
  2. Jaroslav Vrchlický
  3. Josef Václav Sládek
  4. Svatopluk Čech
 10. Na kterém řádku je dvojice uvedena správně?

  1. Eliška Krásnohorská - Lumírovec
  2. Jaroslav Vrchlický - Lumírovec
  3. Juliu Zeyer - Ruchovec
  4. Svatopluk Čech - Lumírovec
Správné odpovědi: 1) c, 2) d, 3) a, 4) a, 5) c, 6) a, 7) d, 8) a, 9) c, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: