Test: Základní pravidla pro shodu přísudku s podmětem

Vydáno dne 06.09.2011

V tomto kratičkém testu si můžete vyzkoušet, jak dobře znáte pravidla pro shodu přísudku s podmětem jako taková. Test je určen žákům, kteří se pravidla teprve učí, potřebují si je zopakovat nebo upevnit v paměti. 1. Pokud je podmět věty v množném čísle a ženském rodu, píšeme v přísudku vždy

  1. A
  2. I
  3. Y
 2. Pokud je podmět věty v množném čísle a středním rodu, píšeme v přísudku vždy

  1. A
  2. I
  3. Y
 3. Pokud je podmět věty v množném čísle mužského rodu životného, píšeme v přísudku koncovku

  1. A
  2. I
  3. Y
 4. Pokud je podmět věty v množném čísle mužského rodu neživotného, píšeme v přísudku koncovku

  1. A
  2. I
  3. Y
Správné odpovědi: 1) c, 2) a, 3) b, 4) c
Přepis bublinkové nápovědy: