Jak správně napsat vánoční přání

Vydáno dne 01.12.2011

Tento článek Vás bezpečně provede všemi úskalími při psaní vánočního přání. Kdy napsat velké písmeno, jak se správně skloňují Vánoce? Tyto otázky Vás už nebudou trápit.Chystáte se letos posílat svým příbuzným, známým, spolužákům, kolegům či dokonce šéfům vánoční přání a řešíte, zda jim máte popřát příjemné prožití svátků Vánočních, či vánočních? Zda napsat vše nejlepší do Nového, či nového roku? A dárky kupujete na poslední chvíli těsně před Vánoci, nebo před Vánocemi? Pokud některou z těchto otázek řešíte, je tento článek určen právě Vám. Ač se to nezdá, i tak krátký text, jakým je přání či PF, obsahuje mnoho slov, jejichž pravopis nám může dělat potíže. Pojďme se na ně postupně podívat.

Vánoce, nebo vánoce

Až do roku 1993 se psaly názvy svátků jako vánoce a velikonoce s malým počátečním písmenem. V starších vánočních pohledem se proto setkáte ještě s přáním šťastných a veselých vánoc s malým v. Nová pravidla z roku 1993 však kodifikovala psaní těchto svátků s velkým písmenem, tedy Vánoce a Velikonoce. Důvodem je významné postavení těchto svátků v naší kultuře, která v sobě nese křesťanské kořeny. Z tohoto důvodu bychom tedy měli psát Vánoce (i Velikonoce) s velkým počátečním písmenem.

Vzhledem k tomu, že se stále jedná o poměrně mladou změnu (necelých 20 let není ve vývoji jazyka příliš dlouhá doba), můžeme se v mnoha textech stále setkávat s původním pravopisem (například ve starších knihách, či přáních psaných staršími lidmi, kteří mají původní pravopis vžitý). Slovo vánoce s malým v proto nemůže být striktně považováno za chybu. My bychom však v přáních přeci jen měli dodržovat psaní velkého písmena, protože tím vyjadřujeme důležitost tohoto významného svátku.

Velikonoce spolu s Vánoci patří mezi nejvýznamnější křesťanské svátky.
Veselé Vánoce a bohatou nadílku přejí Novákovi.

Štědrý den a Štědrý večer

V názvech jednotlivých svátečních dnů píšeme vždy velké počáteční písmeno, jedná se vždy o konkrétní významný den v kalendáři. Správně je tedy Štědrý den a Štědrý večer.

Už se nemohu dočkat Štědrého dne.
Každý chce být na Štědrý den se svými blízkými.
Na Štědrý večer se vždy scházíme u rodičů.

Pozor si však dejte na psaní přídavných jmen utvořených od těchto názvů, v nich píšeme na začátku malé písmeno například: Co budeš vařit na štědrovečerní večeři?.

Boží hod

Jedná se o stejný případ jako u Štědrého dne/večera. Toto spojení je však trochu záludné v tom, že ho známe hned v několika podobách: Boží hod, Hod boží či dokonce Boží hod vánoční. Ve všech těchto případech platí, že počáteční písmeno prvního slova píšeme velké:

Boží hod (vánoční) je dnem oslavy narození Ježíše Krista, tedy i samotných Vánoc.
Hod boží slavíme 25. prosince.

Jako chybný není však vnímán ani pravopis Hod Boží s dvěma počátečními velkými písmeny. V tomto případě je totiž slovo Boží přivlastňovacím přídavným jménem k podstatnému jménu Bůh, které lze psát s velkým B, pokud chceme vyjádřit náboženskou úctu. Podobně také spojené Hod Boží vyjadřuje určitou náboženskou úctu k tomuto svátku.

Přídavné jméno vánoční

Přídavné jméno vánoční však už píšeme pouze s malým počátečním písmenem, podobně jako přídavné jméno štědrovečerní. Pokud tedy někomu přejeme klidné prožitá vánočních svátků, musíme napsat malé v. Nejedná se o žádný oficiální název, slovo vánoční zde plní funkci klasického přídavného jména (podobně jako ve spojení vánoční atmosféra, koledy či dárky).

Přejeme příjemné prožití svátků vánočních.
Mám ráda vánoční atmosféru: světýlka v oknech, pečení cukroví, nakupování dárků.

Psaní slova advent

Také slovo advent píšeme s malým počátečním písmenem. Stejný pravopis platí u spojení adventní neděle či adventní věnec.

Tento týden začal advent.
Koupila si nový adventní věnec.

Ježíšek X ježíšek

U tohoto slova záleží na tom, co jím označujeme. Slovo Ježíšek s velkým písmenem označuje malého Ježíše, Štědrý den či Štědrý večer. Zastupuje tedy de facto vlastní jméno osoby či název významného svátku. Tomu tedy odpovídá také jeho pravopis. Naopak slovo ježíšek s malým písmenem označuje vánoční dárek či nadílku pod stromeček.

Já bych rád k Betlému, k Ježíšku malému…
To jsem zvědavá, co mi Ježíšek letos nadělí.
Letošní ježíšek mi udělal opravdu radost.
Copak jsme to dostali k ježíšku?

Ježíšek leží v jesličkách. Jsem zvědavý, co dostanu k ježíšku.

A co s větami typu Těším se na Ježíška/ježíška? Vždy záleží na tom, co tímto sdělením myslíme, ani jeden pravopis totiž nemůže být bez znalosti kontextu považován za nesprávný. Můžeme se totiž těšit jak na Štědrý den či večer, tak i pouze na nadílku, která nás ten den čeká. Pouze si musíme dát pozor na to, že v prvním případě dáváme najevo náklonnost k duchu a atmosféře tohoto svátku a v případě druhém naopak upřednostňujeme jeho dárkovou část.

Betlém X betlém

Také u tohoto slova je důležité, co jeho pomocí pojmenováváme. V tomto případě totiž platí, že pokud mluvíme o městu Betlém, ve kterém se narodil Ježíšek, píšeme velké B. Když ale mluvíme o výtvarném zobrazení Ježíšova narození pomocí obrázků nebo figurek, jedná se o betlém s malým b. Úplně jednoduše bychom mohli říct, že u Jeruzaléma je Betlém s velkým B a u nás v obývacím pokoji či na náměstí máme naopak betlém s malým b.

Půjdem spolu do Betléma, dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!
Ježíš se narodil v Betlémě.
V kostele je vystaven o Vánocích betlém.
Půjdete se podívat na ten živý betlém na náměstí?

kostel v Betlémě vystavený betlém

Nový rok X nový rok

U tohoto spojení platí, že Nový rok vyjadřuje pouze 1. ledna, zatímco nový rok znamená všechny dny následujícího roku. V prvním případě se jedná o oficiální název významného dne, v druhém případě je slovo nový klasickým přídavným jménem ve významu jiný než dosavadní.

Více informací si můžete přečíst v článku Nový rok X nový rok.

Přeji ti vše nejlepší do nového roku.
Jak na Nový rok, tak po celý rok.

Silvestr X silvestr

Také toto slovo můžeme psát dvěma způsoby. Křestní jméno Silvestr píšeme stejně jako všechna ostatní vlastní jména s velkým počátečním písmenem. S malým s ale už píšeme oslavy ukončení roku, zábavu, která probíhá. Slovem silvestr s malým s označujeme také poslední den v roce.

Mužské jméno Silvestr pochází z latiny a znamená muž z lesa.
Co budeš dělat letos na silvestra?
Oslava silvestra trvala až do rána

Skloňování slova Vánoce

Vánoce patří mezi pomnožná podstatná jména. Toto jméno má tedy pouze tvary množného čísla, ač vyjadřuje jeden svátek. Podstatné jméno Vánoce (jako například Velikonoce) kolísá ve skloňování mezi měkkými vzory růže a stroj, přičemž

Celé skloňování jména Vánoce tedy vypadá následovně:

1. pád Vánoce
2. pád (bez) Vánoc
3. pád (k) Vánocům
4. pád Vánoce
5. pád Vánoce
6. pád (o) Vánocích
7. pád (s) Vánoci i Vánocemi

K Vánocům bych ráda dostala pěknou knížku.
Nesnáším nakupování dárků těsně před Vánoci i Vánocemi.

Závěr

V tomto článku jsme shrnuli psaní velkých písmen ve slovech, která souvisí s Vánocemi a která se nejčastěji píší do vánočních přání. Dozvěděli jsme se rozdíl mezi betlémem s malým b a Betlémem s velkým B, podobně nás už nepřekvapí, zda někomu popřát hezký nový/Nový rok. Podívali jsme se také na skloňování samotného slova Vánoce. Pokud při psaní vánočního přání budete mít po ruce i náš článek, nemělo by Vám dumání nad pravopisem zkazit vánoční náladu.

Přepis bublinkové nápovědy: