Přídavná jména zakončená na -icí a -ící

Vydáno dne 22.03.2012

Představte si, že potřebujete zabalit dárek. Koupíte si k tomu účelu balící, nebo balicí papír? A když večer žehlíte prádlo, vyndáváte si žehlící, nebo žehlicí prkno? Pokud si nejste jistí, nebo si dokonce myslíte, že je to jedno, je tento článek určen právě Vám.Slova kropicí a kropící na první pohled vypadají téměř stejně. Mnohdy si ani nepovšimneme, že jedno z nich má o jednu čárku méně než to druhé. Přesto tento možná nepatrný detail v pravopise odlišuje dva různé významy. Při psaní přídavných jmen, která vznikla odvozením ze sloves příponou -cí, musíme totiž rozlišovat, co přesně vyjadřují. Odlišujeme dvě skupiny přídavných jmen, která nemůžeme rozhodně libovolně zaměňovat: přídavná jména účelová a přídavná jména dějová.

Přídavná jména účelová

Jsou to přídavná jména, která vyjadřují, k čemu daná věc slouží. Tato přídavná jména mají před koncovku -cí vždy krátké I. Vždy si stačí říct, že žehlicí prkno slouží k žehlení, čisticí prostředek je prostředek na čištění, kropicí vůz slouží ke kropení silnic, balicí papír používáme pro balení dárků, honicí pes se zase využívá při honech pro honění zajíců, plnicí pero je pero, které můžeme znovu naplnit apod. Vždy když si můžeme říct nějakou podobnou definici, jedná se o přídavné jméno účelové. Několik příkladů:

Kup nějaký hezký balicí papír.

Vždy když rozložím žehlicí prkno, není v obývacím pokoji k hnutí.

Mezi honicí psy patří například chrti.

Čisticí prostředky by měly být uloženy tak, aby se k nim nedostaly malé děti.

Jak se řekne anglicky řadicí páka?

Účelová přídavná jména mohou mít samozřejmě i jiný tvar, u většiny z nich nemusíme ani přemýšlet nad správným pravopisem (například psací stůl, zvedací plošina, ovládací panel).

Tato přídavná jména si nesmíme plést s přídavnými jmény dějovými.

Přídavná jména dějová

Tato přídavná jména vyjadřují děj, který se právě odehrává, někdo něco dělá, vykonává. V tomto typu přídavných jmen musíme vždy psát před koncovkou -cí dlouhé Í. U většiny z nich nad pravopisem přemýšlet vůbec nemusíme, problém nám dělá to, že psaní dlouhého -ící máme naučené a píšeme ho často automaticky. Přitom ale zapomínáme rozlišovat, zda se jedná opravdu o přídavné jméno dějové.

Prodavačka balící dárek nás poprosila, abychom chvíli počkali.

Pes honící zajíce zuřivě štěkal.

Uklizečka čistící skvrnu na sedadle nadávala na toho, kdo víno vylil.

Vůz kropící silnici nás postříkal vodou.

Slova, která by se vám mohla plést


hasicí přístroj = přístroj, který slouží k hašení požárů hasící = muž hasící požár
žehlicí prkno = prkno, které slouží při žehlení prádlo žehlící = žena žehlící prádlo
vodicí pes a vodicí tyč u kola = vodicí pes slouží k vodění lidí, nejedná se o děj, který se odehrává pouze teď, je to jeho účel vodící = otec vodící denně děti do školy
kropicí vůz = vůz, který slouží ke kropení (např. silnic) kropící = muž kropící květiny
/files/bake-2.gif
pečicí papír/plech = papír/plech, který slouží k pečení pečící = kuchař pečící dort
balicí papír/potřeby = potřeby, které slouží pro zabalení dárku balící = žena balící dárek
čisticí prostředky = prostředky, které slouží k čištění čistící = uklízečka čistící podlahu/stůl
holicí strojek = strojek, který slouží k holení holící = muž holící se žiletkou

Dalšími přídavnými jmény účelovými, ve kterých často chybujeme, jsou:

 
řídicí panel chladicí nádoba lepicí páska  
 
měřicí přístroj/systém školicí místnost/centrum plnicí pero  
 
řadicí páka chladicí zařízení mrazicí technika  
   
modlicí knížka honicí pes    

Na závěr

Pokud se setkáte s přídavným jménem, které je zakončeno na -cí, vždy si musíte uvědomit, co přesně znamená. Pokud nám říká, k čemu daný předmět slouží, píšeme krátké I, pokud nám ale říká, co zrovna někdo dělá, musíme napsat Í dlouhé.

Pokud si nejste jistí, jak které slovo napsat, můžete si pomoc jednoduchou pomůckou tvořenou přídavnými jmény, která se od sebe na první pohled lépe rozlišují. Takovou dvojicí může být například vzdělávací (přídavné jméno účelové) a vzdělávající (přídavné jméno dějové). Pokud můžeme přídavné jméno nahradit slovem vzdělávací, píšeme krátké -icí, pokud lze nahradit slovem vzdělávající, píšeme dlouhé -ící (dlouhé Í nám zůstává).

Přepis bublinkové nápovědy: