Test: Josef Škvorecký

Vydáno dne 04.01.2012

Test, ve kterém si můžete vyzkoušet své znalosti o českém spisovateli a nakladateli Josefu Škvoreckém.Tento český spisovatel nakladatel a překladatel se narodil ________________________________ (1) v Náchodě.Roku 1968 se svou ženou Zdenou Saliverovou emigroval do USA, později do ________________________________ (2) , kde spolu založili nakladatelství ________________________________ (3) .Toto nakladatelství si dalo za cíl vydávat soudobou českou a slovenskou literaturu, která nemohla být doma v Československu vydávána. Mezi jeho hlavní autory patřil sám Škvorecký, Milan Kundera, Egon Bondy, Ivan Klíma a další. Vyšly v něm také Škvoreckého knihy ________________________________ (4) , Prima sezóna, Mirákl a Příběh inženýra lidských duší, které spojuje ústřední postava ________________________________ (5) .Škvorecký psal také detektivní příběhy, například knihy Smutek poručíka Borůvky, Konec poručíka Borůvky či ________________________________ (6) . Po roce 1989 zůstal Škvorecký v Kanadě, do České republiky se však s manželkou často vraceli. Zemřel 3. ledna 2012, před svou smrtí trpěl dlouhodobými zdravotními problémy.

Možnosti:
  1. a) 27. září 1904
  2. b) 27. září 1924
  3. c) 27. září 1944
  4. d) 27. září 1964
  1. a) Anglie
  2. b) Holandska
  3. c) Kanady
  4. d) Švýcarska
  1. a) CCC Books
  2. b) Index
  3. c) Poezie mimo domov
  4. d) Sixty-Eight Publishers
  1. a) Černí baroni
  2. b) Tanková brigáda
  3. c) Tankový prapor
  4. d) Zelený prapor
  1. a) Danny Smiřický
  2. b) Petr Bajza
  3. c) Radka Smiřického
  4. d) Roman Kefalín
  1. a) Dobrodružství Sherlocka Holmese
  2. b) Hříchy pro pátera Knoxe
  3. c) Hříšní lidé města pražského
  4. d) Tři slepé myšky
Správné odpovědi: 1) 27. září 1924 , 2) Kanady , 3) Sixty-Eight Publishers , 4) Tankový prapor , 5) Danny Smiřický , 6) Hříchy pro pátera Knoxe
Přepis bublinkové nápovědy: