Test: Psaní pě/pje 1

Vydáno dne 08.01.2012

Test zaměřený na psaní skupiny hlásek pje a pě. Svou obtížností je určen především žákům, kteří se tuto gramatiku začínají učit.oblíbený zp__(1) vák, za chvíli jsem zp__(2) t, dráty vysokého nap__(3) tí, p__(4) stounská péče, seriál Bylo nás p__(5) t, p__(6) na do koupele, trp__(7) livost přináší růže, chodit všude p__(8) šky, tvářit se hloup__(9) , p__(10) stovat zeleninu ve skleníku, p__(11) kné auto, p__(12) ší túra, liščí doup__(13) , p__(14) stní klín, p__(15) tinásobný vítěz, vrátit se zp__(16) t, ukaž na map__(17)   hranice České republiky s Německem, p__(18) nkava obecná, úsp__(19) šný podnikatel, p__(20) tka z matematiky

__(21)


Správné odpovědi: 1) ě ; 2) ě ; 3) ě ; 4) ě ; 5) ě ; 6) ě ; 7) ě ; 8) ě ; 9) ě ; 10) ě ; 11) ě ; 12) ě ; 13) ě ; 14) ě ; 15) ě ; 16) ě ; 17) ě ; 18) ě ; 19) ě ; 20) ě
Přepis bublinkové nápovědy: