Test: Starověká literatura

Vydáno dne 10.02.2012

Test zaměřený na starověkou literaturu. Svou obtížností odpovídá středoškolské­mu učivu. 1. Ke které literatuře řadíme Knihu mrtvých?

  1. čínské
  2. egyptské
  3. indické
  4. řecké
 2. Autorem eposů Ilias a Odyssea je

  1. Caesar
  2. Euripides
  3. Ezop
  4. Homér
 3. Které z následujících děl nepatří mezi tragédie?

  1. Král Oidipus
  2. Lišák Pseudulus
  3. Médea
  4. Oresteia
 4. Kdo je autorem filozofického spisu Hovory k sobě?

  1. Cicero
  2. Gaius Julius Caesar
  3. Marcus Aurelius
  4. Seneca
 5. Římskou starověkou literaturu tradičně dělíme na tato období:

  1. archaické, attické, helénistické
  2. archaické, zlatý věk, stříbrný věk
  3. starší a mladší antika
  4. zlatý věk, stříbrný věk, bronzový věk
 6. Autorem souboru básní Proměny je

  1. Aristoteles
  2. Publius Ovidius Naso
  3. Publius Vergilius Maro
  4. Sapfó
 7. Aristoteles stanovil pro drama tzv. zásadu

  1. dvou jednot
  2. hratelnosti
  3. tří jednot
  4. zapamatelnosti
 8. Kterého autora neřadíme do attického období řecké literatury?

  1. Aristofanes
  2. Herodotos
  3. Homér
  4. Sofokles
 9. Do staroegyptské literatury nepatří

  1. Achnatonův hymnus na Slunce
  2. Kniha mrtvých
  3. Kniha písní
  4. Vlastní životopis Sinuhetův
 10. Které literární dílo dělíme na Starý a Nový zákon?

  1. Bibli
  2. Kamasútru
  3. Korán
  4. Mahábháratu
Správné odpovědi: 1) b, 2) d, 3) b, 4) c, 5) b, 6) b, 7) c, 8) c, 9) c, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: