Test: Psaní předpon s, z a vz 4

Vydáno dne 03.02.2012

Test zaměřený na psaní předpon s, z a vz.Na královský ples se __(1) jely princezny z širokého okolí. Kniha byla hned další rok __(2) filmována. Zvědaví lidé se __(3) běhli na místo nehody. Ozval se výstřel a z rybníka __(4) létlo hejno kachen. Děti, neběhejte po schodech příliš rychle, ať ne__(5) padnete. Obloha během chvíle __(6) černala. Stromy zůstaly holé, všechno listí už __(7) padalo. Oidipus se pokusil __(8) přít svému osudu, ale svým činem ho pouze naplnil. Zítra mě čeká __(9) kouška z chemie, už teď jsem nervózní. Některé jejich __(10) působy mě uváděly do rozpaků.

__(11)


Správné odpovědi: 1) s ; 2) z ; 3) s ; 4) vz ; 5) s ; 6) z ; 7) s ; 8) vze ; 9) z ; 10) z
Přepis bublinkové nápovědy: