Test: Charles Dickens

Vydáno dne 07.02.2012

Literární test zaměřený na život a dílo Charlese Dickense. 1. Do kterého literárního směru řadíme většinu Dickensových děl?

  1. dekadence
  2. osvícenství
  3. realismus
  4. romantismus
 2. Dickens patří mezi

  1. americké autory
  2. anglické autory
  3. francouzské autory
  4. německé autory
 3. Mezi díla tohoto autora mj. patří

  1. Oliver Twist
  2. Otec Goriot
  3. Vojna a mír
  4. Zabiják
 4. Dickens se také proslavil humoristickým románem

  1. Kronika Copperfieldova klubu
  2. Kronika čajového klubu
  3. Kronika našeho klubu
  4. Kronika Pickwikova klubu
 5. Všeobecně známá je také povídka o lakomém a necitelném boháči, který je na Štědrý den navštíven čtyřmi duchy. Po jejich návštěvě se muž naprosto změní a ze sobeckého člověka se stane tím, který lidem pomáhá. Tato povídka se jmenuje

  1. Co se stalo o Vánocích
  2. Na Štědrý den
  3. Vánoční koleda
  4. Vánoční příběh
 6. Za svého života se Charles Dickens teoreticky nemohl setkat s

  1. Boženou Němcovou
  2. Franzem Kafkou
  3. Gustavem Flaubertem
  4. Ivanem Sergejevičem Tolstým
 7. Dickensovo dílo

  1. je poměrně ovlivněno jeho vlastním životem
  2. neobsahuje žádné autobiografické prvky, Dickens psal o naprosto opačném životu, než který vedl
Správné odpovědi: 1) c, 2) b, 3) a, 4) d, 5) c, 6) b, 7) a
Přepis bublinkové nápovědy: