Jak skloňovat podstatné jméno lidé

Vydáno dne 14.02.2012

Podstatné jméno lidé patří do skupiny podstatných jmen, u kterých často tápeme, podle jakého vzoru se vlastně skloňují. Tento krátký článek Vám poradí, k jakému vzoru toto slovo zařadit a jak ho skloňovat.Podstatné jméno lidé má hned několik zvláštností. Je snad jediným slovem, které má v jednotném a množném čísle odlišný slovní základ, jinou podobu (např. letec - letci X člověk - lidé). Dále také patří mezi slova, která skloňujeme podle vzoru pro jiný rod. A jak to přesně se skloňováním tohoto slova je?

rod a vzorpomůcka lidé skloňování

Podstatné jméno lidé je mužského životného rodu, jeho tvary však neodpovídají žádnému vzoru pro tento rod. Jeho skloňování se řídí dvěma pravidly:

Celé skloňování tohoto slova tedy vypadá takto:

 
Pádtvar slovapodle
1. (kdo)lidésousedé
2. (bez)lidíkostí
3. (k)lidemkostem
4. (vidím)lidikosti
5. (volám)lidésousedé
6. (o)lidechkostech
7. (s)lidmikostmi

Pozor! Tvar lidi pro 1. a 5. pád je nespisovný.

Příklady:lidé

novela O myších a lidech
časopis Lidé a Země
s neznámými lidmi se nebav
lidé, nebuďte lhostejní

Shoda podmětu s přísudkem

Přestože podstatné jméno lidé skloňujeme v některých pádech podle ženského rodu, stále je rodu mužského životného.Tomu odpovídá také psaní koncovky v příčestí minulém:

Lidé se shromáždili na náměstí.

Na závěr

Přepis bublinkové nápovědy: