Test: Pádové otázky

Vydáno dne 29.03.2012

Ke každému pádu přiřaďte správnou pádovou otázku.K zadanému pádu vždy vyberte správnou pádovou otázku.

________________________________ (1)
________________________________ (2)
________________________________ (3)
________________________________ (4)
________________________________ (5)
________________________________ (6)
  ________________________________ (7)

Možnosti:
  1. a) kdo, co?
  2. b) koho, co?
  3. c) koho, čeho?
  4. d) kom, čem?
  5. e) komu, čemu?
  6. f) kým, čím?
  7. g) oslovujeme, voláme
  1. a) kdo, co?
  2. b) koho, co?
  3. c) koho, čeho?
  4. d) kom, čem?
  5. e) komu, čemu?
  6. f) kým, čím?
  7. g) oslovujeme, voláme
  1. a) kdo, co?
  2. b) koho, co?
  3. c) koho, čeho?
  4. d) kom, čem?
  5. e) komu, čemu?
  6. f) kým, čím?
  7. g) oslovujeme, voláme
  1. a) kdo, co?
  2. b) koho, co?
  3. c) koho, čeho?
  4. d) kom, čem?
  5. e) komu, čemu?
  6. f) kým, čím?
  7. g) oslovujeme, voláme
  1. a) kdo, co?
  2. b) koho, co?
  3. c) koho, čeho?
  4. d) kom, čem?
  5. e) komu, čemu?
  6. f) kým, čím?
  7. g) oslovujeme, voláme
  1. a) kdo, co?
  2. b) koho, co?
  3. c) koho, čeho?
  4. d) kom, čem?
  5. e) komu, čemu?
  6. f) kým, čím?
  7. g) oslovujeme, voláme
  1. a) kdo, co?
  2. b) koho, co?
  3. c) koho, čeho?
  4. d) kom, čem?
  5. e) komu, čemu?
  6. f) kým, čím?
  7. g) oslovujeme, voláme
Správné odpovědi: 1) kým, čím? , 2) komu, čemu? , 3) koho, čeho? , 4) kom, čem? , 5) kdo, co? , 6) oslovujeme, voláme , 7) koho, co?
Přepis bublinkové nápovědy: