Test: Psaní předložek s, z 1

Vydáno dne 03.11.2014

V tomto testu se podíváme na správné psaní předložek s, z. Jako u všech ostatních testů na našich stránkách najdete u každé odpovědi vysvětlení.Ze dvou možností vyberte tu, která je podle Vás správně napsána. Po vyhodnocení testu se Vám zobrazí ke všem odpovědím vysvětlení správné odpovědi. Pokud jste někde chybovali, nebo si nebyli třeba něčím jistí, přečtěte si ho, ať už pro příště víte.

  1. vykoukni s okna
  2. vykoukni z okna
  1. už s tebou nekamarádím
  2. už z tebou nekamarádím
  1. jede tam s babičkou
  2. jede tam z babičkou
  1. kdo s koho
  2. kdo z koho
  1. s pokoje se ozýval smích
  2. z pokoje se ozýval smích
  1. s každým se hned vybavuje
  2. z každým se hned vybavuje
  1. s toho výhledu se mu zatočila hlava
  2. z toho výhledu se mu zatočila hlava
  1. pochází s Prostějova
  2. pochází z Prostějova
  1. nebyl s to nám odpovědět
  2. nebyl z to nám odpovědět
  1. vystřihuje si s novin zajímavé články
  2. vystřihuje si z novin zajímavé články
Správné odpovědi: 1) b, 2) a, 3) a, 4) a, 5) b, 6) a, 7) b, 8) b, 9) a, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: