Test: Psaní ú/ů 2

Vydáno dne 13.08.2013

Za sedmero horami a za sedmero řekami žil byl jeden test, který zkoušel ze znalosti psaní ú/ů. Co myslíte, jaký bude mít tato pohádka konec?Klikáním na šedé políčko doplňte do slov správné ú/ů. Po vyhodnocení testu si můžete přečíst vysvětlení všech správných odpovědí, stačí najet myší na zeleně/červeně označenou odpověď.

Šípková Růženka V lese žila koza a ta měla sedm malých k__(1) zlat. Princ Bajaja byl odvážný a __(2) častnil se všech rytířských turnaj__(3) . Král a královna neměli na princeznu čas, proto ji vychovávala stará dobrá ch__(4) va. Honza si přivedl Marušku dom__(5)   a tam se s ní oženil. Jeník __(6) divem zkameněl, když se na ubrousku sama od sebe objevila štědrá večeře a láhev vína. Až bude R__(7) žence 18 let, píchne se do prstu a usne hlubokým spánkem. Sněhurka měla pleť bílou jako sníh a __(8) sta červená jako maliny. Voják vstoupil do jeskyně a spatřil truhly plné zlaťák__(9)   a drahokam__(10) .

__(11)


Správné odpovědi: 1) ů ; 2) ú ; 3) ů ; 4) ů ; 5) ů ; 6) ú ; 7) ů ; 8) ú ; 9) ů ; 10) ů
Přepis bublinkové nápovědy: