Test: Urči větné členy 1

Vydáno dne 21.08.2013

Test věnovaný určování větných členů.Určete tučně zvýrazněné větné členy, po vyhodnocení testu si můžete přečíst vysvětlení správných odpovědí.

 1. Celá místnost byla osvětlena dvěma svíčkami.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení času
  4. příslovečné určení místa
  5. příslovečné určení způsobu
  6. přísudek
  7. přívlastek
 2. Azor zuřivě štěkal na kočku sedící na plotě.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení času
  4. příslovečné určení místa
  5. příslovečné určení způsobu
  6. přísudek
  7. přívlastek
 3. Maminka vyprávěla dětem pohádku O Karkulce.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení času
  4. příslovečné určení místa
  5. příslovečné určení způsobu
  6. přísudek
  7. přívlastek
 4. Honza přijel autobusem.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení času
  4. příslovečné určení místa
  5. příslovečné určení způsobu
  6. přísudek
  7. přívlastek
 5. Průvodce nám poutavě vyprávěl o historii zámku.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení času
  4. příslovečné určení místa
  5. příslovečné určení způsobu
  6. přísudek
  7. přívlastek
 6. Na obloze se objevily černé mraky.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení času
  4. příslovečné určení místa
  5. příslovečné určení způsobu
  6. přísudek
  7. přívlastek
 7. Anička oblékla panence nové žluté šaty s mašličkami.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení času
  4. příslovečné určení místa
  5. příslovečné určení způsobu
  6. přísudek
  7. přívlastek
 8. V sobotu se půjdeme podívat na pouť.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení času
  4. příslovečné určení místa
  5. příslovečné určení způsobu
  6. přísudek
  7. přívlastek
 9. Ve městě jsme potkali Jitku.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení času
  4. příslovečné určení místa
  5. příslovečné určení způsobu
  6. přísudek
  7. přívlastek
 10. Včera jsem uplaval deset bazénů.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení času
  4. příslovečné určení místa
  5. příslovečné určení způsobu
  6. přísudek
  7. přívlastek
Správné odpovědi: 1) a, 2) e, 3) g, 4) e, 5) b, 6) f, 7) g, 8) c, 9) b, 10) f
Přepis bublinkové nápovědy: