Test: Spojte pády se správnými otázkami 1

Vydáno dne 18.11.2013

Přiřaďte k pádům správné otázky a vyluštěte tajenku. Poté na Vás ještě čeká několik úkolů, které souvisí s vyluštěnou tajenkou. Poradíte si s nimi?Přiřaďte pádové otázky ke správnému pádu. Ke každému pádu zapište písmenko, které je uvedeno o jeho pádové otázky. 

1. pád   ___________________________(1)
2. pád   ___________________________(2)
3. pád   ___________________________(3)
4. pád   ___________________________(4)
5. pád   ___________________________(5)
6. pád   ___________________________(6)
7. pád   ___________________________(7)

Pokud přečteme za sebou všechna doplněná písmena, vyjde nám tajenka, která zní: ___________________________(8)  .

Správné odpovědi: 1) B / b ; 2) r ; 3) u ; 4) s ; 5) l / L ; 6) i ; 7) t ; 8) bruslit / Bruslit

Jak se nazývá slovní druh, ke kterému patří slovo z tajenky?
___________________________(1)
Utvořte od tohoto slova tvar pro 3. osobu jednotného čísla v přítomném čase a oznamovacím způsobu:
___________________________(2)
Utvořte od tohoto slova tvar pro 2. osobu množného čísla v budoucím čase a oznamovacím způsobu:
___________________________(3)  

Správné odpovědi: 1) slovesa / sloveso ; 2) bruslí ; 3) budete bruslit
Přepis bublinkové nápovědy: