Test: Měkké a tvrdé souhlásky 3

Vydáno dne 15.09.2013

Umíte správně rozlišit měkké a tvrdé souhlásky?Klikáním na šedé políčko doplňte do slov správné i/y. PO vyhodnocení testu si můžete přečíst vysvětlení všech správných odpovědí, stačí najet myší na zeleně/červeně označenou odpověď.

Venku prš__(1) . Lidé chod__(2)   po ulicích s deštn__(3) ky. Na siln__(4) c__(5)   se tvoř__(6)   kaluže. Tráva je mokrá a zač__(7) ná být bahno. Až půjdeme za chvíli ven, vezmeme si raděj__(8)   holínk__(9)   a pláštěnk__(10) , abychom nenast__(11) dli a nedostali r__(12) mu. Snad bude brzy hezk__(13) , mrak__(14)   se schovaj__(15)   a vykoukne slun__(16) čko.

__(17)


Správné odpovědi: 1) í ; 2) í ; 3) í ; 4) i ; 5) i ; 6) í ; 7) í ; 8) i ; 9) y ; 10) y ; 11) y ; 12) ý ; 13) y ; 14) y ; 15) í ; 16) í
Přepis bublinkové nápovědy: