Test: Měkké a tvrdé souhlásky 4

Vydáno dne 21.10.2013

Doplňte do textu o pomatených školních pravidlech správná i/y, í/ý.Představte si, že existuje město, které se jmenuje Nepořádníkov. Leží hned vedle Srandovnic a Neposlušňánek. A v tomhle Nepořádníkově je všechno přesně obráceně. Na silnice se přechází na červenou, kočky honí psy a děti učí dospělé. Podívejte se, jak si učitelé v Nepořádníkově představují správné chování ve škole:

O hod__(1) ně vykř__(2) kujeme opravdu nahlas, abychom byli dobře slyšet.
Když chceme něco ř__(3) ct, rozhodně se nepř__(4) hlásíme.
Během vyučován__(5)   neděláme vůbec n__(6) c.
N__(7) kd__(8)   nesvač__(9) me o přestávce.
Nesedíme t__(10) še a nedáváme pozor.
Učen__(11)   si př__(12) pravujeme vžd__(13)   ráno ve spěchu, j__(14) nak hrozí, že bychom do školy př__(15) nesli vše, co máme mít.
Po zvoněn__(16)   nesed__(17) me v lavic__(18) , ale hon__(19) me se po chodbách 

__(20)


Správné odpovědi: 1) i ; 2) i ; 3) í ; 4) i ; 5) í ; 6) i ; 7) i ; 8) y ; 9) í ; 10) i ; 11) í ; 12) i ; 13) y ; 14) i ; 15) i ; 16) í ; 17) í ; 18) i ; 19) í
Přepis bublinkové nápovědy: