Test: Zbyněk a pohádka (vyjmenovaná slova po P)

Vydáno dne 23.10.2013

V dnešním testu je Vaším úkolem doplnit správná i/y a í/ý do textu pohádky, kterou Zbyňkovi vyprávěla maminka, když nemohl usnout.Klikáním na šedé políčko doplňte do slov správné i/y. Po vyhodnocení testu si můžete přečíst vysvětlení všech správných odpovědí, stačí najet myší na zeleně/červeně označenou odpověď.

Zbyněk je nemocný, bolí ho bříško. A protože nemůže večer spát, maminka mu vypráví pohádku. Poslechněte si ji taky:

Na jedné staré p__(1) le kdysi žili tři čerti. Nejmladší z nich se jmenoval Pep__(2) k. A tenhle Pep__(3) k byl tuze p__(4) šný na svoje kop__(5) ta. Když je však někdo pochváli, p__(6) šně se ušklíbl, ani nepoděkoval a řekl: „Za to ty máš p__(7) sk jako ptakop__(8) sk.“ a odešel.

Jednoho dne si šel Pep__(9) k koup__(10) t do města nový p__(11) tel. Vesele si p__(12) skal svou oblíbenou čertovskou p__(13) sničku, když vtom klop__(14) tl o kámen a spadl na zem a nemohl vstát. Jak tam tak ležel, uviděl, jak se k němu z lesa plazí slep__(15) š a v tlamě má něco třp__(16) tivého. „Ach Pep__(17) ku, podívej, co se ti kvůli tvé p__(18) še stalo“, řekl, když upustil ten třp__(19) tivý předmět. „Teď budeš p__(20) kat za všechny své zlé skutky a dokud nezačneš zp__(21) tovat svědomí, budeš tady ležet sám uprostřed lesa. Až zalituješ svých ošklivých skutků, přenese tě tento prsten domů“, řekl a zmizel. Čert se však zasmál, protože nevěřil, že by se někdy choval ke svým kamarádům špatně.

Když ale nastala noc a v lese se setmělo, začal se bát a zp__(22) tovat své svědomí. Náhle všechno viděl tak, jak se skutečně odehrálo a začal svých skutků litovat. Zavřel oči a rozplakal se. Když je po chvíli znovu otevřel, zjistil, že už leží ve své posteli obklopen všemi svými kamarády. Hned se jim omluvil a od té doby, když mu někdo žertem řekl, že vypadá třeba jako netop__(23) r, se jen začep__(24) řil a nikomu už nikdy nenadával.

__(25)


Správné odpovědi: 1) i ; 2) í ; 3) í ; 4) y ; 5) y ; 6) y ; 7) y ; 8) y ; 9) í ; 10) i ; 11) y ; 12) í ; 13) í ; 14) ý ; 15) ý ; 16) y ; 17) í ; 18) ý ; 19) y ; 20) y ; 21) y ; 22) y ; 23) ý ; 24) ý
Přepis bublinkové nápovědy: