Test: Urči větné členy 2

Vydáno dne 19.10.2013

Umíte poznat jednotlivé větné členy? Víte, jak vypadá přívlastek a příslovečné určení času? Vyzkoušejte si své znalosti na větách vytržených z pohádek.U tučně zvýrazněných slov určete, o jaký větný člen se jedná.

 1. Sněhurka kousla do otráveného jablka.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení
  4. přísudek
  5. přívlastek
 2. Líný Honza se celé dny válel na peci.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení
  4. přísudek
  5. přívlastek
 3. Děti začaly ze střechy loupat perník.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení
  4. přísudek
  5. přívlastek
 4. Popelka při útěku z plesu ztratila střevíček.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení
  4. přísudek
  5. přívlastek
 5. Princ spící Růženku políbil.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení
  4. přísudek
  5. přívlastek
 6. Za humny se usadil drak s pěti hlavami.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení
  4. přísudek
  5. přívlastek
 7. Čarodějnice namíchala lektvar.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení
  4. přísudek
  5. přívlastek
 8. V lese stála chaloupka z mechu a kapradí.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení
  4. přísudek
  5. přívlastek
 9. Princezna se chovala pyšně.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení
  4. přísudek
  5. přívlastek
 10. Chytrá Horákyně si ušila šaty z rybářské sítě.

  1. podmět
  2. předmět
  3. příslovečné určení
  4. přísudek
  5. přívlastek
Správné odpovědi: 1) a, 2) c, 3) b, 4) c, 5) d, 6) e, 7) d, 8) c, 9) c, 10) e
Přepis bublinkové nápovědy: